Bra att känna till som kund inför ett verkstadsbesök!

 

 

Verkstaden åtar sig att 

      -    lämna en skriftlig prisuppgift för hela uppdraget om uppdraget beräknas            kosta 2 000 kr eller mer. (är uppdraget ospecificerat, är det omöjligt att                lämna ett ungefärligt pris eller, högsta pris)

 

     -     att avråda från reparation om reparationen inte är till någon nytta för                    kunden, eller när priset för reparationen överstiger hälften av bilens                      marknadsvärde. 

 

     -    kontakta kunden om det uppstår tilläggsarbete. 

          (Om kunden inte kan nås inom rimlig tid får verkstaden ändå utföra                       tilläggsarbetet om priset är lågt. Verkstaden har rätt till ett pristillägg som           är skäligt med hänsyn till tilläggsarbetets art, högst 15 % av priset för det             ursprungliga priset, dock högst 3 000 kr. Har kunden angivit ett högsta                 pris får det inte överskridas)

 

Töm alltid bilen på utrustning som inte tillhör bilen

Ta alltid med dig låsnyckel till låsbara hjulbultarna

Ta alltid med dig serviceboken vid inlämningstillfället (vid service)

 

 

Om du inte kan komma på din bokade tid, boka då av din tid senast dagen före ditt besök. Om så inte sker är du skyldig att betala en avbeställningskostnad på 1 000 kr.

 

Du som kund måste lämna ett reparationsuppdrag till verkstan senast fyra arbetsdagar efter att bilen kom in till verkstaden (exempelvis med bärgningsbil) Om så inte sker får verkstan debiteras en förvaringskostnad fr o m den femte dagen. Om bilen inte hämtats efter ett reparationsuppdrag får verkstan debitera en förvaringskostnad den första vardagen efter överenskommen leveransdag.

 

Verkstan har förvaringsansvar för bilen när den har ställts på verkstadens anvisad plats och nycklarna har överlämnats. Verkstaden går fri från ansvar om verkstan inte är vållande. (exempelvis där någon annan kund kört på en bil. Då ska bilägaren göra en anmälan till polisen då det är en s k smitningsolycka).

 

Verkstadens ansvar upphör när bilen har hämtats och nycklarna har överlämnats till kunden eller när fordonet på kundens begäran har ställts på en överenskommen plats och låsts.

 

Om en tvist uppstår bör kunden i första hand vända sig till konsumentvägledaren i sin kommun eller till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). 

 

Mer finns att läsa på Konsumentverkets hemsida (Verkstans reparationsvillkor som är en branschöverenskommelse med Konsumentverket) och Konsumenttjänstlagen KtjL.

 

RING OSS
MAILA OSS

Tel: 08 - 591 131 50

ÖPPETTIDER
BESÖK OSS

Mån - Tor: 7:00 - 17:00

Fre: 7:00 - 16:00

Lör - Sön: STÄNGT

Söderbyvägen 8,

195 60 Arlandastad